logo webzencsm

Het groene keuringsbewijs


Als uw voertuig voldoet aan de technische voorschriften en geen gebreken vertoont die de veiligheid van de bestuurder, de passagiers en de andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen, krijgt u een groen keuringsbewijs.

Er zij echter op gewezen dat het verkrijgen van een groen keuringsbewijs niet noodzakelijk betekent dat uw voertuig zonder enige beperkingen mag worden bestuurd. Er kunnen bepaalde gebreken worden geconstateerd en daarom kunnen twee soorten groencertificaten worden afgegeven: het groencertificaat met normale geldigheid en het groencertificaat met beperkte geldigheid.

Groen certificaat met normale geldigheidsduur

Het groene certificaat met normale geldigheid is een certificaat dat wordt afgegeven wanneer uw voertuig geen gebreken vertoont die een gevaar kunnen vormen voor de inzittenden of andere weggebruikers. Bovendien zijn ook de verontreinigende emissies van uw voertuig gemeten en voldoen ze aan het wettelijke kader.

Er zijn 3 mogelijke subcategorieën van het Groenestroomcertificaat met normale geldigheid:

Het groene keuringsbewijs van het voertuig met normale geldigheid en zonder opmerkingen (geen code)

Uw voertuig vertoont geen gebreken en mag worden bestuurd.
Op het groene keuringsbewijs staat: “Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften”.

De afgifte van een groen keuringsbewijs betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat uw voertuig geen gebreken vertoont. In dat geval kan een groen certificaat code 4 of 5 worden afgegeven.


Het groene certificaat van technische keuring met normale geldigheid en opmerkingen – code 4

Sommige technische onderdelen van uw voertuig zijn op het moment van de technische controle in orde, maar moeten nauwlettend in het oog worden gehouden.
Op het groene inspectiecertificaat staat: “Gebreken die moeten worden gecontroleerd”.


Het groene technische inspectiecertificaat met normale geldigheid en opmerkingen – code 5

Er zijn technische elementen van uw voertuig die op het ogenblik van de technische controle niet in orde zijn, maar die niet opnieuw hoeven te worden gecontroleerd. Ze moeten echter zo snel mogelijk worden gerepareerd. Voor dergelijke reparaties is geen speciale apparatuur of kennis vereist.
Op het groene keuringscertificaat staat: “Gebreken die zonder vertegenwoordiging kunnen worden hersteld”.

Goed om weten: als algemene regel geldt dat het groene keuringsbewijs met normale geldigheid 1 jaar geldig is. In sommige gevallen kan het echter 2 jaar geldig zijn. Om in aanmerking te komen voor een geldigheidsduur van 2 jaar, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • U hebt een groen keuringsbewijs ontvangen zonder enige opmerkingen,
  • U heeft uw voertuig op tijd voor een technische controle aangeboden,
  • Uw voertuig heeft minder dan 100.000 kilometer op de klok staan,
  • Uw voertuig is maximaal 6 jaar oud,
  • Uw voertuig mag niet zijn uitgerust voor het trekken van aanhangwagens met een massa van meer dan 750 kg.

Let op! Uw voertuig moet aan al deze criteria voldoen om een technisch keuringscertificaat te krijgen dat 2 jaar geldig is.

Het groene certificaat met een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden – code 3

Een groen certificaat met een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden wordt u overhandigd wanneer er administratieve problemen of non-conformiteiten aan uw voertuig zijn vastgesteld. Deze problemen moeten binnen drie maanden worden verholpen, waarna u uw voertuig moet terugbrengen naar hetzelfde keuringscentrum waar u de eerste keer werd gecontroleerd.

Goed om weten: eventuele gebreken mogen geen gevaar opleveren voor de bestuurder, de passagiers of andere weggebruikers.

Een groen certificaat met een tot 3 maanden beperkte geldigheidsduur kan verschillende vermeldingen dragen, afhankelijk van de geconstateerde problemen:

Tekortkomingen die aanleiding geven tot vertegenwoordiging” – Minor

Tijdens de inspectie van uw voertuig werden een non-conformiteit of bepaalde administratieve tekortkomingen vastgesteld. Deze gebreken moeten binnen 3 maanden na de technische controle worden verholpen, waarna uw voertuig opnieuw moet worden gecontroleerd.

Het groene certificaat met een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden kan ook een of meer van de volgende vermeldingen bevatten

Gebreken die zonder vertegenwoordiging moeten worden hersteld” – Minor

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat er een of meer technische mankementen aan uw voertuig zijn geconstateerd. Dit zijn echter gebreken die zonder speciale kennis of apparatuur kunnen worden verholpen. De gebreken moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen, maar vereisen niet dat het voertuig ter keuring wordt aangeboden.

Mislukkingen om voor op te passen” – Minor

Uw aandacht wordt gevestigd op bepaalde onderdelen van uw voertuig die op het ogenblik van de inspectie nog in goede staat verkeren, maar die door u van nabij moeten worden gevolgd.

Goed om weten: tijdens de aanvullende inspectie worden, wegens andere, belangrijkere gebreken, de “zonder vertegenwoordiging te herstellen gebreken” en de “te controleren gebreken” niet systematisch gecontroleerd. Als u ze echter wilt laten controleren, moet u de controleurs van het controlecentrum daar bij het begin van het herbezoek om vragen.