logo webzencsm

Technische keuringsattesten in België

In België moeten alle voertuigen die ten minste 4 jaar zijn ingeschreven een periodieke technische keuring ondergaan, waarna een certificaat wordt afgegeven.
Wat is een keuringsbewijs? Waar kun je er een krijgen of hoe lang is hij geldig? Focus op keuringsattesten in België!

Wat is een keuringsbewijs?

Een keuringsbewijs is een document dat aan u wordt afgegeven nadat uw voertuig is gekeurd. Het kan groen of rood zijn en geeft aan dat uw voertuig in goede staat verkeert en dat het moet worden gerepareerd, gecontroleerd of vervangen.

Waar kunt u een keuringsbewijs krijgen?

Het keuringsbewijs wordt u rechtstreeks overhandigd door het erkende keuringscentrum waar uw voertuig is gekeurd.

Hoe lang is een keuringsbewijs geldig?

De geldigheidsduur van uw keuringsbewijs hangt in de eerste plaats af van de kleur;

U hebt een groen keuringsbewijs ontvangen

Een groen keuringsbewijs geeft aan dat het voertuig voldoet aan de geldende technische voorschriften. Als u een groen keuringsbewijs hebt gekregen, betekent dit dat uw voertuig geen technische gebreken vertoont die een gevaar kunnen vormen voor de bestuurder, de passagiers of andere weggebruikers.
Er zijn echter twee hoofdtypen groene-waardigheidscertificaten:

Het groen certificaat zonder code, code 4 of 5 met normale geldigheid (meestal 1 jaar)
Het groene certificaat code 3 met een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden
Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina over het groene certificaat.

U hebt een rood keuringsbewijs ontvangen

Een rood keuringsbewijs betekent dat het voertuig niet voldoet aan de geldende technische voorschriften. Als u aan het einde van de technische controle een rood certificaat krijgt, betekent dit dat uw voertuig bepaalde technische gebreken vertoont die gevaarlijk kunnen zijn voor de bestuurder, de passagiers en andere weggebruikers.
Ook hier zijn er twee soorten rode certificaten:

Code 1 rood certificaat met nul geldigheid (voertuig uit het verkeer genomen)
Code 2 rood certificaat met een beperkte geldigheidsduur van 15 dagen
Meer informatie vindt u op onze pagina over het rode verkeersgeschiktheidscertificaat.

Hoeveel kost een voertuiginspectie?

In België worden de prijzen voor technische inspecties vastgesteld door de Staat, maar zij kunnen variëren naar gelang van het gewest en het soort uit te voeren inspectie (periodieke inspectie, conformiteitsinspectie, herinspectie, enz.)

Om meer te weten te komen over de prijzen van de verschillende technische keuringen in België, kunt u de website keuringauto.be raadplegen.

Wat moet u doen als uw keuringsbewijs verloren of gestolen is?

Als het keuringsbewijs van uw voertuig verloren, gestolen of vernietigd is, moet u een duplicaat aanvragen bij het keuringscentrum waar uw voertuig werd gekeurd.

Wat gebeurt er als uw keuringsbewijs verloopt?

Wanneer uw keuringsbewijs verloopt, ontvangt u per post een groene oproepingskaart. Deze uitnodiging is geen verplicht document voor uw technische keuring. Het is slechts een informatief document om u eraan te herinneren dat u verplicht bent uw voertuig voor een technische controle aan te bieden binnen de maand die voorafgaat aan de termijn die op uw laatste technische controlecertificaat staat vermeld. Naast deze herinneringsfunctie bevat de uitnodiging ook nuttige informatie zoals de openingstijden van het keuringscentrum, de documenten die u niet mag vergeten en de staat waarin uw voertuig moet worden aangeboden.

Let op! U hebt het recht uw voertuig in een ander examencentrum aan te bieden dan het centrum dat op de uitnodigingskaart is vermeld. U kunt dus naar elk van de 77 erkende Belgische technische keuringscentra gaan, afhankelijk van uw keuze. Als u na afloop van uw bezoek een rood certificaat ontvangt, moet uw voertuig echter opnieuw worden gekeurd in hetzelfde inspectiecentrum.